1ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία

Ακολουθώντας μια εκπαιδευτική παράδοση πολλών ετών η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (Ε.Ε.Γ.Ε.), η Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN διοργανώνουν το 1ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στην Γυναικολογία. Η παρούσα εκδήλωση στοχεύει στο να γνωρίσει…