Οδηγός καθετήρας 2 αυλών για την ταυτόχρονη εισαγωγή 2 συρμάτων στους ηπατικούς πόρους

  • Διαθέτει έναν αυλό με γωνίωση και έναν αυλό με πλευρική οπή για την προώθηση του δεύτερου σύρματος.
  • Οι ακτινοσκοπικοί δείκτες και στους δυο αυλούς προσδίδουν άριστη ακτινοσκοπική ευκρίνεια.
  • Η λαβή διαθέτει σήμανση για την γρήγορη ταυτοποίηση των δύο αυλών.

http://www.endo-flex.com/en/endo-news.html?file=files/ef-media/en/endo-news/Guiding%20Catheter%20Bi-Track%20%282016-06%29.pdf