Με στόχο την κάλυψη κάθε ανάγκης παρουσιάζουμε τη νέα Μεταλλική Ενδοπρόθεση Οισοφάγου τύπου Segmented.

  • Ο καινοτόμος αρθρωτός σχεδιασμός του προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην ανθρώπινη ανατομία.
  • Διαθέτει 7 διακριτά μέρη τα οποία διαστέλλονται και συστέλλονται σύμφωνα με την περίσταλση του οισοφάγου για την πλήρη προσαρμογή στη δομή αυτού.
  • Αυτή η προσαρμογή στις κινήσεις του σώματος μειώνει τον κίνδυνο μετανάστευσης της μεταλλικής ενδοπρόθεσης και βελτιώνει την άνεση του ασθενούς.

file:///C:/Users/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82/Downloads/Segmented%20Esophageal%20Stent%20(2017-02).pdf