Δημοσιεύσαμε στη διαδικτυακή Πανευρωπαϊκή Εκδήλωση EAU 2021, τα νεότερα αποτελέσματα της μελέτης ROBUST I που αφορούν την αποτελεσματικότητα του Drug Coated Balloon Optilume® τρία χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του. Εξαιρετικά θετικά συμπεράσματα που περιλαμβάνουν βελτιωμένη PVR, Qmax, καθώς και IPSS score. Η εφαρμογή του Optilume® αποδεικνύεται επιτυχημένη, καθώς βελτιώνει αισθητά συνολικά τη λειτουργική ζωή των ασθενών και βάσει των τελευταίων εξελίξεων δικαιωματικά υπόσχεται έως και πενταετή ανακούφιση από τα στενώματα ουρήθρας. Παρακολουθήστε παρακάτω την ανακοίνωση στο EAU21.