Νέα συνεργασία της VIVAMED με τον Ιταλικό κατασκευαστικό οίκο GTA S.r.l.

 

Διαθέσιμες διαστάσεις
Κωδικός Diameter (fr.) Length (cm.)
15110625 6 25
15110630 6 30
15110730 7 30
15110825 8 25
15110830 8 30
15110925 9 25
15110930 9 30
15111025 10 25
15111030 10 30
15111225 12 25
15111230 12 30
15111430 14 30