Πρακτικό Σεμινάριο Επεμβατικής Πνευμονολογίας, 1-2 Ιουλίου, 2019, στο Πειραματικό Κέντρο ELPEN.
Hands-on Training σε πρόπλασμα και προσομοιωτή: Ιστολογική TBNA με Broncho-Cut Expert® του εργοστασίου Somatex Medical Technologies Gmbh,
EBUS TBNA με SonoFlex® EBUS του εργοστασίου ENDO FLEX

 Κατά τη διάρκεια του πρακτικού σεμιναρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαίδευσης στην Επεμβατική Πνευμονολογία, στο ερευνητικό κέντρο ELPEN, οι νέοι πνευμονολόγοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, καθώς και να εκπαιδευτούν δίπλα στους ειδικούς στα hands-on φροντιστήρια.

Ήταν χαρά και τιμή μας να προσφέρουμε υλικοτεχνική υποστήριξη για την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στην Ιστολογική TBNA, BRONCHO-CUT EXPERT® και στην EBUS TBNA, SonoFlex® σε 3D πρόπλασμα και προσομοιωτή.


Οι πλέον ειδικοί πνευμονολόγοι – εκπαιδευτές τονίζουν πως “tissue is the issue” κι εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε για την αξιοπιστία των υλικών και των υπηρεσιών μας για την απόλυτη ακρίβεια στη διάγνωση

.