Το 34ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη 15-19 Μαρτίου 2019.

https://eaucongress.uroweb.org/the-congress/

Το EAU’19, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή εκδήλωση, προσέλκυσε σχεδόν 12.000 συμμετέχοντες από 127 χώρες και 175 εταιρείες φαρμακευτικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η VIVAMED συμμετείχε σε αυτή την επιστημονική συνάντηση στο Booth του κατασκευαστή UROMED Kurt Drews, του οποίου είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα από το 1998.